Sananda (sisältää Kristus-energian taivaallisen näkökulman) kertoo Kristus-tietoisuudesta

Oma Totuutesi 

Minä, Sananda, liikun siellä, missä on valo, totuus ja rakkaus. Olen läsnä niiden ihmisten keskuudessa, jotka haluavat tuoda valoa ja Rakkautta tähän maailmaan. Ovat oppineet omien oivallusten kautta rakastamaan itseään, rakastamaan siten myös lähimmäistään juuri sellaisena kuin hän on. On tärkeä, että olemme yhdessä matkalla ja voin tukea näitä ihmisiä heidän matkallaan.

He ovat löytäneet polun. Jokainen heistä kulkee omaa polkuaan. Jokainen on joutunut kulkemaan omien vihkimystensä kautta. Omien porttiensa läpi kohti sitä valoa, jonka minä olen aikanaan tuonut maapallolle. Toki siellä ovat olleet myös monet muut mestarit tekemässä kukin omaa tärkeää työtään. Tänäkin päivänä heitä on useita auttamassa ihmisiä heidän tuskaisella taipaleella iloa ja valoa kohti. Tämä polku on ollut muutakin kuin täynnä riemua tai rakkautta. Vasta silloin, kun on kokenut monet vastukset, oivaltanut anteeksiannon ja voi todella riisua omat naamionsa matkan varrella erilaisten vihkimysten muodossa, kulkee todella valoa kohti. Minä, Sananda, olen tämä Valo. Minä, Sananda, olen Rakkaus. Minä, Sananda, olen Totuus.

Kuuntele sinäkin omaa totuuttasi. Sen löydät yllättävän läheltä. Voit olla juoksematta halutessasi minkään uskonnon, minkään henkisen koulutusjärjestelmän "pauloissa". Voit löytää tämän totuuden omasta sydämestäsi. Kuuntele siis sitä, kuuntele omaa totuuttasi, omaa oikeaasi ja löydät suuren Valon. Tämä ikuinen Valo kestää ainiaan. Se on sammumaton kuin aurinko. Sen Valossa löydät kaikki aarteet, timantit ja helmet sisältäsi. Toinen voi etsiä niitä vielä pelkästään ulkoisina koruina ja kliseinä.

Kaikki valta on annettu sinulle itselle. Päätä siis itse omista asioistasi. Päätä siitä, mikä on sinun suunnitelmasi mukainen toimintatapa. Muuta omat uskomuksesi ja löydät Valon. Kun olet oivaltanut polunpään ja todella tiedät olevasi polulla, silloin tiedät että löydät perille. Monet kuvittelevat olevansa oikealla polulla. Niinhän asia tietysti on, että aina olette oikealla polulla. Tosin silloin voi kulua useita elämiä eteenpäin ennenkuin olette päässeet tälle polulle, jonka minä, Sananda, teille näytin. Näytin teille polun ja kerroin opetuslapsille mitä heidän on ymmärrettävä ja oivallettava, jotta hekin löytävät tämän todellisen Valon.

Paljon on ehtinyt muuttua ja aikaa kulua, mutta oletteko päässeet ihmiskuntana eteenpäin. Kehityksenne on kulkenut toista kautta, siksi tämäkin kehitys on ollut paikallaan teille. Olette kulkeneet pitkän historian ja pitkän polun, monet sukupolvet minun jälkeeni. Teille on tullut toisen kehityksen aika. Se oli lopulta siis teknisen kehityksen aika. Se oli teille tärkeää, jotta voitte yhdistää siihen Nyt myös henkisen yksilöllisen ja myös yhteisöllisen kehityksen. Voitte käyttää nyt henkisen kehityksenne levittämiseen myös uusinta teknistä teknologiaa. Luokaa siis nämä kaikki uudet asiat käsi kädessä sekä käyttäen uusinta henkistä tietoa, että teknistä osaamista.

Kun olette ihmiskuntana haluamassa minun, Sanandan, tielle, on teidän oltava valmis toimimaan yksilöllisellä tasolla. Teidän on syytä puhdistaa itseänne. Löytää oma oikea polkunne pää. Te voitte, niin halutessanne, nostaa henkistä pohjaanne neliulotteiseen sekä viisiulotteiseen että lopulta kuusiulotteiseen energiajärjestelmään. Sitä kutsutaan tietoisuuden kohottamiseksi. Teidän ymmärryksenne ja oivalluksenne tulee silloin muuttumaan laajasti. Teidän tapanne ja uskomuksenne karisevat silloin niistä perinteistä, joita entiset sukupolvet ovat peloissaan luoneet. Kun voitatte pelkonne, voitatte itsenne. Kun voitatte itsenne, saatte kaiken sen Rakkauden, jonka minäkin , Sananda, aikanaan sain. Ottakaa siis kaikki tämä Rakkaus vastaan Isänne, Äitinne ja Poikanne nimeen. Ottakaa siihen avuksenne kaikki Taivaan Enkelit ja Pyhä Henki. Käyttäkää näitä itseänne armahtaen, itseänne rakastaen.

Kiittäkää Herraanne, kiittäkää Luojaanne, kiittäkää kaikkea sitä, mitä teillä nyt on. Kun olette vihkimyksenne polulla, koette kaikkea sellaistakin, mikä voi teistä tuntua muultakin kuin hyvältä. Opettelette tuntemaan nämä asiat kaikki henkilökohtaisesti ne läpäisten, jotta voitte opastaa, auttaa ja parantaa myös muita. Minä, Sananda, paransin. Minä näytin Isäni opetukset tekoina. Kun tekin näytätte omat tekonne, saatte sitä myötä sekä rauhan että armon. Teidät armahdetaan yhteisössä, joka on vielä ymmärtämättä tekojenne perustaa, mutta he ymmärtävät ja näkevät tekonne. He näkevät, mistä ne tulevat. He näkevät, että niissä on Pyhä Henki mukana.

Kuka tahansa teistä voi parantaa, kuten minäkin tein. Teille kaikille on polku avoin. Teille kaikille on polku näytetty. Minä, Sananda, olen sen näyttänyt ja kulkenut. Jokaisella teillä se on erilainen. Siis sallikaa tämä erilaisuus niin itsellenne kuin muille. Sallikaa tämä ilman pakkoa ja samankaltaisuutta. Kun jokainen löytää oman polkunsa, oman oikeansa, jokainen voi silloin löytää tämän parantajan itsessään. Silloin voit löytää uuden elämän, uuden tavan toimia, uuden tavan innoittaa sydäntäsi.

Kenenkään teistä on mahdoton olla silloin yksin. Sinä tulet löytämään itsellesi veljiä ja sisaria. He voivat olla muita, joiden kanssa olet aiemmin sitä ollut. Kun kuljet polkuasi, ovat veljesi vaihtuneet matkan varrella. Nyt sinä voit löytää tämän veljeyden aivan muualta kuin aiemmin. Sinä löydät sen ja tunnet sen ja tiedät sen, kun sen kohtaat. Siis etsi sinäkin tätä veljeyttä, etsi sen yhdessä nostattavaa energiaa ja Rakkautta. Yhdessä pääsette kohti Valoa. Yhdessä luotte silloin uutta. Yhdessä löydätte silloin Minun tyköni.

Amen

Sananda (sisältää Kristus-energian taivaallisen näkökulman) kirjoittaa Kristus-tietoisuudesta

Oma Totuutesi  /EKL 

Minä, Sananda, liikun siellä, missä on valo, totuus ja rakkaus. Olen läsnä niiden ihmisten keskuudessa, jotka haluavat tuoda valoa ja Rakkautta tähän maailmaan. Ovat oppineet omien oivallusten kautta rakastamaan itseään, rakastamaan siten myös lähimmäistään juuri sellaisena kuin hän on. On tärkeä, että olemme yhdessä matkalla ja voin tukea näitä ihmisiä heidän matkallaan.

He ovat löytäneet polun. Jokainen heistä kulkee omaa polkuaan. Jokainen on joutunut kulkemaan omien vihkimystensä kautta. Omien porttiensa läpi kohti sitä valoa, jonka minä olen aikanaan tuonut maapallolle. Toki siellä ovat olleet myös monet muut mestarit tekemässä kukin omaa tärkeää työtään. Tänäkin päivänä heitä on useita auttamassa ihmisiä heidän tuskaisella taipaleella iloa ja valoa kohti. Tämä polku on ollut muutakin kuin täynnä riemua tai rakkautta. Vasta silloin, kun on kokenut monet vastukset, oivaltanut anteeksiannon ja voi todella riisua omat naamionsa matkan varrella erilaisten vihkimysten muodossa, kulkee todella valoa kohti. Minä, Sananda, olen tämä Valo. Minä, Sananda, olen Rakkaus. Minä, Sananda, olen Totuus.

Kuuntele sinäkin omaa totuuttasi. Sen löydät yllättävän läheltä. Voit olla juoksematta halutessasi minkään uskonnon, minkään henkisen koulutusjärjestelmän "pauloissa". Voit löytää tämän totuuden omasta sydämestäsi. Kuuntele siis sitä, kuuntele omaa totuuttasi, omaa oikeaasi ja löydät suuren Valon. Tämä ikuinen Valo kestää ainiaan. Se on sammumaton kuin aurinko. Sen Valossa löydät kaikki aarteet, timantit ja helmet sisältäsi. Toinen voi etsiä niitä vielä pelkästään ulkoisina koruina ja kliseinä.

Kaikki valta on annettu sinulle itselle. Päätä siis itse omista asioistasi. Päätä siitä, mikä on sinun suunnitelmasi mukainen toimintatapa. Muuta omat uskomuksesi ja löydät Valon. Kun olet oivaltanut polunpään ja todella tiedät olevasi polulla, silloin tiedät että löydät perille. Monet kuvittelevat olevansa oikealla polulla. Niinhän asia tietysti on, että aina olette oikealla polulla. Tosin silloin voi kulua useita elämiä eteenpäin ennenkuin olette päässeet tälle polulle, jonka minä, Sananda, teille näytin. Näytin teille polun ja kerroin opetuslapsille mitä heidän on ymmärrettävä ja oivallettava, jotta hekin löytävät tämän todellisen Valon.

Paljon on ehtinyt muuttua ja aikaa kulua, mutta oletteko päässeet ihmiskuntana eteenpäin. Kehityksenne on kulkenut toista kautta, siksi tämäkin kehitys on ollut paikallaan teille. Olette kulkeneet pitkän historian ja pitkän polun, monet sukupolvet minun jälkeeni. Teille on tullut toisen kehityksen aika. Se oli lopulta siis teknisen kehityksen aika. Se oli teille tärkeää, jotta voitte yhdistää siihen Nyt myös henkisen yksilöllisen ja myös yhteisöllisen kehityksen. Voitte käyttää nyt henkisen kehityksenne levittämiseen myös uusinta teknistä teknologiaa. Luokaa siis nämä kaikki uudet asiat käsi kädessä sekä käyttäen uusinta henkistä tietoa, että teknistä osaamista.

Kun olette ihmiskuntana haluamassa minun, Sanandan, tielle, on teidän oltava valmis toimimaan yksilöllisellä tasolla. Teidän on syytä puhdistaa itseänne. Löytää oma oikea polkunne pää. Te voitte, niin halutessanne, nostaa henkistä pohjaanne neliulotteiseen sekä viisiulotteiseen että lopulta kuusiulotteiseen energiajärjestelmään. Sitä kutsutaan tietoisuuden kohottamiseksi. Teidän ymmärryksenne ja oivalluksenne tulee silloin muuttumaan laajasti. Teidän tapanne ja uskomuksenne karisevat silloin niistä perinteistä, joita entiset sukupolvet ovat peloissaan luoneet. Kun voitatte pelkonne, voitatte itsenne. Kun voitatte itsenne, saatte kaiken sen Rakkauden, jonka minäkin , Sananda, aikanaan sain. Ottakaa siis kaikki tämä Rakkaus vastaan Isänne, Äitinne ja Poikanne nimeen. Ottakaa siihen avuksenne kaikki Taivaan Enkelit ja Pyhä Henki. Käyttäkää näitä itseänne armahtaen, itseänne rakastaen.

Kiittäkää Herraanne, kiittäkää Luojaanne, kiittäkää kaikkea sitä, mitä teillä nyt on. Kun olette vihkimyksenne polulla, koette kaikkea sellaistakin, mikä voi teistä tuntua muultakin kuin hyvältä. Opettelette tuntemaan nämä asiat kaikki henkilökohtaisesti ne läpäisten, jotta voitte opastaa, auttaa ja parantaa myös muita. Minä, Sananda, paransin. Minä näytin Isäni opetukset tekoina. Kun tekin näytätte omat tekonne, saatte sitä myötä sekä rauhan että armon. Teidät armahdetaan yhteisössä, joka on vielä ymmärtämättä tekojenne perustaa, mutta he ymmärtävät ja näkevät tekonne. He näkevät, mistä ne tulevat. He näkevät, että niissä on Pyhä Henki mukana.

Kuka tahansa teistä voi parantaa, kuten minäkin tein. Teille kaikille on polku avoin. Teille kaikille on polku näytetty. Minä, Sananda, olen sen näyttänyt ja kulkenut. Jokaisella teillä se on erilainen. Siis sallikaa tämä erilaisuus niin itsellenne kuin muille. Sallikaa tämä ilman pakkoa ja samankaltaisuutta. Kun jokainen löytää oman polkunsa, oman oikeansa, jokainen voi silloin löytää tämän parantajan itsessään. Silloin voit löytää uuden elämän, uuden tavan toimia, uuden tavan innoittaa sydäntäsi.

Kenenkään teistä on mahdoton olla silloin yksin. Sinä tulet löytämään itsellesi veljiä ja sisaria. He voivat olla muita, joiden kanssa olet aiemmin sitä ollut. Kun kuljet polkuasi, ovat veljesi vaihtuneet matkan varrella. Nyt sinä voit löytää tämän veljeyden aivan muualta kuin aiemmin. Sinä löydät sen ja tunnet sen ja tiedät sen, kun sen kohtaat. Siis etsi sinäkin tätä veljeyttä, etsi sen yhdessä nostattavaa energiaa ja Rakkautta. Yhdessä pääsette kohti Valoa. Yhdessä luotte silloin uutta. Yhdessä löydätte silloin Minun tyköni.

Amen