YksiSarvisten Rukous

Rakkaat uljaat enkelini Yksisarviset

Tulkaa luokseni nuo Taivaan Rakkaudentuojat

Suojatkaa elämääni

Koskettakaa sisimpääni

Toimikaa auttajanani

Avartakaa tietoisuuttani

Kaikki Rakkaudella

Kaikki Pyhän Totuuden kautta

Amen